بلیچینگ دندان در منزل

بلیچینگ دندان در خانه یا Home Bleaching

بلیچینگ دندان یا سفید کردن دندانها به دو روش کلی انجام می شود : ۱) office bleaching و یا سفید کردن دندان در مطب ۲)بلیچینگ دندان در منزل یا home bleaching و یا سفید کردن دندان: سفید کردن دندانها در خانه و یا به عبارتی home bleaching : بیمار به مطب دندانپزشکی مراجعه میکند. در جلسه اول: بعد از جرم گیری و پالیش

بستن(فاصله بین دندانها) دیاستم با کامپوزیت

بستن فاصله بین دندانی یا دیاستم فاصله بین دندانها معمولا باعث می شود که زیبایی و جذابیت لبخند کمتر شود. در صورتی که که فاصله بین دندانها کم باشد می توان این فاصله را با ترمیم کامپوزیت پر کرد. در صورتی که این فاصله زیاد باشد باید توسط ونیر کامپوزیت اصلاح شود. بدین ترتیب که کل سطح دندان با کامپوزیت

آیا جرم گیری دندان ضرر دارد؟

  آیا جرم گیری باعث آسیب به مینا می شود و یا آیا جرم گیری ضرر دارد؟ سوال رایجی که بسیار مطرح می شود، آیا جرم گیری باعث آسیب به مینا می شود و یا آیا جرم گیری ضرر دارد؟ پاسخ قطعا” و مطمئنا” منفی است. در واقع جرم گیری اولین، اساسی ترین و ساده ترین راه جهت رسیدن به

تفاوت لمینت و روکش دندان

تفاوت لمینت سرامیکی و روکش زیرکونیا (سرامیکی)

منظور از لمینت لمینت سرامیکی و روکش هم روکش تمام سرامیکی است. تفاوت لمینیت و روکش تمام سرامیکی چیست؟ لمینت های سرامیکی و روکشهای تمام سرامیک هردو از جنس سرامیک هستند. و جهت زیباتر شدن لبخند استفاده می شوند. با اینکه نوع و ضخامت سرامیک در این دو نوع درمان با یکدیگر متفاوت است اما تفاوت اصلی لمینیت و روکش

تفاوت کامپوزیت و لمینت دندان : فرق لمینیت سرامیکی و ونیر کامپوزیت چیست؟

برای دانستن فرق این دو ابتدا بایست با هرکدام از این درمانها آشنا شوید. به طور متداول در جامعه ما، منظور از کامپوزیت، ونیرکامپوزیتی و از لمینت دندان، لمینیت سرامیکی است. لمینت سرامیکی و ونیر کامپوزیتی هردو جهت برطرف کردن زردی و بدفرمی دندانها و طراحی لبخند به کار می روند و میتوانند در رنگهای دلخواه فرد از همرنگ دندان

لمینیت سرامیکی یا پرسلن ونیر چیست؟

لمینیت لایه نازکی از سرامیک است که روی سطح بیرونی دندان چسبانده میشود و برای زیباتر و جذاب تر شدن لبخند بکار میروند. لمینیتها می توانند جهت سفید کردن دندانها و پوشاندن زردی دندانها، تصحیح فرم و بلندتر کردن دندانها، بستن فضاهای خالی بین دندانها و ایجاد یک لبخند زیبا و جذاب استفاده شوند. آنها به طور موثری فاصله بین

درمانهای زیبایی و طراحی لبخند

درمانهای زیبایی شامل تصحیح دندانهای زرد، آسیب دیده، دفرمه ( دارای فرم نازیبا) و دندانهای ازدست رفته می باشد که نه تنها لبخند بیمار بلکه اعتماد به نفس اورا نیز بهبود می بخشد. دندانپزشکی زیبایی شامل کروان زیرکونیا( روکش تمام سرامیک )، لمینیت سرامیکی، ونیر کامپوزیتی، ترمیمهای همرنگ دندان، سفید کردن دندانها،ایمپلنت و دنچر می باشد. روکش زیرکونیا : همان