کامپوزیت ونیر دندان: تصویر قبل و بعد از کامپوزیت

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر

لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی
لمینت کامپوزیتی
لمینت کامپوزیتی
لمینت کامپوزیتی

لمینت کامپوزیتی

کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان

کامپوزیت ونیر IPS به رنگ XL BL (لمینت کامپوزیتی)

لمینت کامپوزیت سرامیکی
لمینت کامپوزیت سرامیکی
لمینت کامپوزیت سرامیکی
لمینت کامپوزیت سرامیکی

لمینت کامپوزیت سرامیکی با کامپوزیت IPS رنگ BLL

کامپوزیت ونیر IPS به رنگ XL BL

کامپوزیت ونیر IPS به رنگ XL BL

اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2
اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2

اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2

بستن دیاستم (فاصله دندانی) با کامپوزیت همرنگ
بستن دیاستم (فاصله دندانی) با کامپوزیت همرنگ

بستن دیاستم (فاصله دندانی) با کامپوزیت همرنگ

کامپوزیت ونیر با IPS

کامپوزیت ونیر IPS به رنگ BL L

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW

کامپوزیت ونیر به رنگ A2

کامپوزیت-نمونه-کار
کامپوزیت-نمونه-کار

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW

لمینت کامپوزیتی

تصحیح فرم دندان با کامپوزیت ونیر هم رنگ دندان ها

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

برطرف کردن نامنظمی فرم با رنگ کامپوزیت XBW

کامپوزیت ونیر دندان و تعویض روکش متال سرامیک
کامپوزیت ونیر دندان و تعویض روکش متال سرامیک
کامپوزیت ونیر دندان و تعویض روکش متال سرامیک

کامپوزیت ونیر به رنگ B1

تصحیح چهار دندان قدامی با کامپوزیت ونیر
تصحیح چهار دندان قدامی با کامپوزیت ونیر
تصحیح چهار دندان قدامی با کامپوزیت ونیر

تصحیح اروژن (خوردگی مینای دندان در اثر مصرف زیاد لواشک و لیمو ترش) با رنگ کامپوزیت A2

تصحیح نامنظمی دندان با کامپوزیت ونیر
تصحیح نامنظمی دندان با کامپوزیت ونیر
تصحیح نامنظمی دندان با کامپوزیت ونیر

ونیردندان جهت تصحیح فرمم و نامنظمی دندان ها با رنگ A2

مشاوره آنلاین و رایگان

برای تماس و مشاهده وضعیت دندان هایتان کافی است از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2
اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2

اصلاح فرم دندان لترال با کامپوزیت رنگ A2

تصحیح فرم دندان قدامی پایین با کامپوزیت
تصحیح فرم دندان قدامی پایین با کامپوزیت
تصحیح فرم دندان قدامی پایین با کامپوزیت

تصحیح فرم دندان های قدامی پایین با ونیر به رنگ A1

کامپوزیت ونیر همرنگ دندان ها برای اصلاح فرم
کامپوزیت ونیر همرنگ دندان ها برای اصلاح فرم
کامپوزیت ونیر همرنگ دندان ها برای اصلاح فرم

اصلاح اپن بایت و فرم دندان با کامپوزیت هم رنگ دیگر دندان ها: A2

کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

اصلاح فرم دندان با کامپوزیت ونیر
اصلاح فرم دندان با کامپوزیت ونیر
اصلاح فرم دندان با کامپوزیت ونیر

کامپوزیت هر دو فک، اصلاح فرم و پریدگی لبه دندان با رنگ XBW

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان

تصحیح فرم و سایش مینای سطح دندان با رنگ کامپوزیت A2

بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر
بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر
بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر

بستن فاصله دندانی با کامپوزیت هم رنگ دندان ها A2

تصحیح فرک دندان با کامپوزیت همرنگ دندان
تصحیح فرم دندان با کامپوزیت همرنگ دندان
تصحیح فرک دندان با کامپوزیت همرنگ دندان

تصحیح فرم با کامپوزیت ونیر همرنگ دندانها: BW

کامپوزیت ونیر دندان قدامی
کامپوزیت ونیر دندان قدامی
کامپوزیت ونیر دندان قدامی

اصلاح طرح لبخند و تصحیح رنگ دندان با رنگ کامپوزیت XBW به همراه تعویض روکش متال سرامیک با روکش زیرکونیا

کامپوزیت ونیر تغییر رنگ و فرم دندان
کامپوزیت ونیر تغییر رنگ و فرم دندان
کامپوزیت ونیر تغییر رنگ و فرم دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW، فرم تیز دندان های نیش به درخواست مراجع

کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

انجام مجدد کامپوزیت ونیر قبلی
انجام مجدد کامپوزیت ونیر قبلی
انجام مجدد کامپوزیت ونیر قبلی

انجام مجدد کامپوزیت دو دندان (در مراکز دیگر انجام شده بود) به علت شکستگی

ترمیم شکستگی دندان با کامپوزیت
ترمیم شکستگی دندان با کامپوزیت

رنگ کامپوزیت: A2

مشاوره آنلاین و رایگان

برای تماس و مشاهده وضعیت دندان هایتان کافی است از طریق واتس اپ همین الان پیام دهید: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

تصحیح فرم و رنگ دندان
تصحیح فرم و رنگ دندان
تصحیح فرم و رنگ دندان

تصحیح بیرون زدگی دندان پیش کناری با رنگ کامپوزیت: BW (عکس تمام رخ)

تصحیح فرم و رنگ دندان
تصحیح فرم و رنگ دندان
تصحیح فرم و رنگ دندان

تصحیح بیرون زدگی دندان پیش کناری با رنگ کامپوزیت: BW (عکس نیم رخ)

کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان
کامپوزیت ونیر دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

تصحیح سایش و دیاستم بین دندانی
تصحیح سایش و دیاستم بین دندانی
تصحیح سایش و دیاستم بین دندانی

تصحیح سایش و فاصله دندان، افزایش طول دندان با کامپوزیت ونیر به رنگ B1

کامپوزیت ونیر دندان: تصحیح فرم و رنگ دندان
کامپوزیت ونیر دندان: تصحیح فرم و رنگ دندان
کامپوزیت ونیر دندان: تصحیح فرم و رنگ دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW – دندان پیش کناری فک بالا پشت دندان های فک پایین قرار می گرفت.

تصحیح رنگ وفرم دندانها
تصحیح رنگ وفرم دندانها
تصحیح رنگ وفرم دندانها

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

تصحیح فرم دندان
تصحیح فرم دندان
تصحیح فرم دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ کامپوزیت: A2

مشاوره آنلاین و رایگان

برای تماس و مشاهده وضعیت دندان هایتان کافی است از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

تصحیح سایش و دیاستم (فاصله بین دندانی)
تصحیح سایش و دیاستم (فاصله بین دندانی)
تصحیح سایش و دیاستم (فاصله بین دندانی)

تصحیح سایش و فاصله دندانی و افزایش طول دندان با کامپوزیت به رنگ B1

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر دندان
بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر دندان
بستن دیاستم با کامپوزیت ونیر دندان

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

تصحیح فرم و رنگ با کامپوزیت ونیر
تصحیح فرم و رنگ با کامپوزیت ونیر
تصحیح فرم و رنگ با کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

بستن دیاستم همرنگ دیگر دندان ها
بستن دیاستم همرنگ دیگر دندان ها
بستن دیاستم همرنگ دیگر دندان ها

بستن دیاستم همرنگی دیگر دندان ها با کامپوزیت ونیر به رنگ: A2

کامپوزیت ونیر همرنگ دندان مراجع: A2

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

اصلاح اپن بایت و فرم دندان با کامپوزیت هم رنگ دیگر دندان ها: A2

کامپوزیت ونیر به رنگ A2

مشاوره آنلاین و رایگان

برای تماس و مشاهده وضعیت دندان هایتان کافی است از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت ونیر همرنگ دیگر دندان ها به رنگ: A2

کامپوزیت ونیر به رنگ: A2

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر به رنگ: BW

کامپوزیت ونیر به رنگ: B1

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

کامپوزیت ونیر به رنگ: A2

پالیش کامپوزیت ونیرهای کار شده بعد از 2 سال با لثه هایی کاملا سالم

کامپوزیت ونیر به رنگ XBW

بستن فاصله بین دندانی با کامپوزیت ونیر همرنگ دیگر دندان ها: A2

کامپوزیت ونیر به رنگ: XBW

ونیر دندان های قدامی

ترکیب کامپوزیت ونیر با بیلیچ وایت: BW

لمینت سرامیکی
لمینت سرامیکی
لمینت سرامیکی

کامپوزیت ونیر (لمینت کامپوزیتی) با کامپوزیت IPS به رنگ XL BL

لمینت کامپوزیتی نمونه کار
لمینت کامپوزیتی نمونه کار
لمینت کامپوزیتی نمونه کار

لمینت کامپوزیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

کلیک کنید.
تماس آنلاین از طریق واتس اپ با مطب
کلینیک دکتر غزال آرش راد با مشاوره آنلاین در زمینه ایمپلنت، کامپوزیت دندان و لمینت دندان.